Informacja Administratora Danych wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

    1) administratorem danych osobowych jest Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Cielu (86-005 Białe Błota), ul. Wspólna 4.

    2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

    3) Pani/Pana  dane osobowe będą udostępniane np. firmom kurierskim dostarczającym zamówienia

    4) Pani/Pana  dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

    5) Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody, jednak nie krócej niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów

    6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych  danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

    8) podanie danych osobowych wynika z zawartych umów,

    9) Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.